มงคลชีวิตสูงสุดและเกียรติคุณที่ได้รับ

ไทยพวนศรีสัชนาลัย
ได้รับเกียรติเข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์
 
โล่พระราชทาน รางวัลชนะเลิศ การประกวด
ผ้าทอพื้นเมือง ประเภทผ้าซิ่นตีนจกฝ้ายพื้นเมือง ชาติพันธุ์ไทพวน ต่อตีนจก ย้อมด้วยสารเคมี
เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระขนม์พรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
 
เกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ การประกวดผ้าทอพื้นเมือง
ประเภท ผ้าซิ่นตีนจก ฝ้ายพื้นเมือง ชาติพันธุ์ไทยพวน ต่อตีนซิ่น ย้อมด้วยสารเคมี
ในงานมหกรรมผ้าทอพื้นเมืองเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระขนม์พรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายสาธรและครอบครัวเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด
  • สมเด็จพระนางเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
    เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ผ้าเก่าบ้านหาดเสี้ยวเป็นการส่วนพระองค์ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๔
รับพระราชาทาน ปริญญาศิลปศาตร์กิตติมศักดิ์ (วัฒนธรรมศีกษา)
  • รับพระราชทาน ปริญญาศิลปศาตร์กิตติมศักดิ์ (วัฒนธรรมศีกษา) จากสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗
 
เสด็จทอดพระเนตร การย้อมด้ายด้วยวัสดุ
  • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
    เสด็จทอดพระเนตรเพื่อศึกษาวิถีชีวิตชาวไทยพวน ณ พิพิธภัณฑ์สาธรผ้าทองคำ เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖
 
เสด็จทอดพระเนตร ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ
 
ทรงพระราชทานของที่ระลึกแก่นายสาธร โสรัชประสพสันติ
 
รับพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณ ผู้สนับสนุนการอนุรักษณ์มรดกไทยดีเด่น
  • รับพระราชทานใบประกาศเกียรติคุณ ผู้สนับสนุนการอนุรักษณ์มรดกไทยดีเด่น เนื่องในวันอนุรักษณ์มรดกไทย จากคณะกรรมการอำนวยการ วันอนุรักษณ์มรดกไทย เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๔
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุและ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเสด็จมาเป็นการส่วนพระองค์ เมื่อพ.ศ ๒๕๕๓

เกียรติคุณอื่นๆที่ได้รับ

  • รับใบประกาศเกียรติคุณ เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาภูมปัญญาชาวบ้าน (การจัดการธุรกิจชุมชน) จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘
 
กลับสู่ด้านบน >
 
ภาษาไทยพวนโบราณ
 
เกียรติคุณที่ได้รับ
 
ดูวีดีโอจากรายการต่างๆ
รวมรูปภาพ
 
 
ที่อยู่: 477/2 ต.หาดเสี้ยว อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย 64130 โทร. 055 671143 แฟกซ์. 055 630119
 
 
 
© Copyright 2012. Sathorn Gold Textiles Museum. All rights reserved.